ช่องทางการจัดส่ง

image

1. ลูกค้าชำระเงินก่อน 12.00 ทำการจัดส่งในวันถัดไป
2. ลูกค้าชำระเงินหลัง 12.00 น. ทำการจัดส่ง 1 วันถัดไป

  บริษัททำการจัดส่งสินค้า วันจันทร์ – วันเสาร์

  บริษัทขนส่งที่ใช้บริการ
• Kerry (รอบจัดส่ง วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์)
• Flash (รอบจัดส่ง วันจันทร์ - วันเสาร์)