องค์กรคุณภาพและรางวัล

image

  รางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2018 จากมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก SME  ทั่วประเทศ
บริษัทที่ได้รับรางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพ ต้องเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านความสุจริต มีคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ครบ 4 ด้าน ได้แก่
1. เกณฑ์สัมมาชีพ
2. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เกณฑ์ธรรมาภิบาล
4. เกณฑ์ความสามารถทางธุรกิจ

รางวัล ชีวจิต Award 2020
uSmile101 ได้รับรางวัล ชีวจิต Award2020 ทั้ง 4 สุดยอดผลิตภัณฑ์ ของคนไทย
เป็นแบรนด์แรก ที่ได้เยอะที่สุดเท่าที่มีงาน ชีวจิตAward เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่มาจากผลผลิตของเกษตรชาว จ.เพชรบูรณ์
.
ยืนยันแล้วจาก แบรนสุขภาพอันดับหนึ่ง ชีวจิต สุดยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
 
image

มาตรฐานที่ได้รับรอง

  เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาหารแต่ละกลุ่ม

  ระบบการ วิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยของอาหารโดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ ต้องควบคุมระบบดังกล่าวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้จนถึงผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

  ระบบการบริหารจัดการโรงงานผลิตที่ได้รับการยมรับทั่วโลก โดยมีการใช้มาตรฐาน GMP กับโรงงานผลิตอาหาร ยาและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโดยหลักการของมาตรฐาน GMP จะมุ่งเน้นที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบความสะอาด ของโรงงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

  ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

  สินค้าที่ไม่ผ่านการติดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรค โดยการฉายรังสีพืชที่ปลูกด้วยดิน ที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจาดสัตว์ที่ไม่ใช่ฮอร์โมน ช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic


  การผลิตการให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้นได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ ที่นำเอาระบบ ISO 22000 และ PAS 220 มาใช้ เป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานและข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คือมาตรฐานสากล ISO 22000