ฤทธิ์ต้านไวรัสของ “สารสกัดจากหม่อน” ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ

364 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฤทธิ์ต้านไวรัสของ “สารสกัดจากหม่อน” ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ

ฤทธิ์ต้านไวรัสของ “สารสกัดจากหม่อน”
ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ
การติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดโรคที่คุกคามถึงชีวิตในผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในทุกปี เชื้อไวรัสโคโรนา (human coronavirus) และ เชื้อไวรัสกลุ่มพิโครนา (picornaviruses) มีการแพร่ระบาดทั่วโลก เป็นภาระต่อผู้ที่ติดเชื้ออย่างมากโดยเฉพาะกรณีที่ไม่มียารักษาจำเพาะต่อเชื้อดังกล่าว ดังนั้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส
ล่าสุด ปี 2020 (วารสาร molecules) ทีมนักวิจัยชาวยุโรปได้ประเมินคุณสมบัติต้านไวรัสของใบหม่อนและเปลือกลำต้นของต้นหม่อน (Morus spp.) จำนวน 3 สายพันธุ์ (Morus alba var. alba, Morus alba var. rosa, และ Morus rubra) ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (human coronavirus HCoV 229E) และเชื้อไวรัสกลุ่มพิโครนา 4 ชนิด (human poliovirus 1, human parechovirus 1, human parechovirus 3 และ human echovirus 11)
ผลการศึกษาในระดับเซลล์ พบว่า สารสกัดจากหม่อนช่วยยับยั้งการติดเชื้อไวรัส (viral infectivity/viral titer) และลดผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส (cytopathogenic effect, CPE) ที่น่าสนใจคือ สารสกัดใบหม่อนด้วยน้ำมีประสิทธิภาพต้านไวรัสสูงสุดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ขณะที่สารสกัดเปลือกลำต้นและใบหม่อนด้วยน้ำและแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพต้านไวรัสต่อเชื้อไวรัสพิโครอาเอ็นเอ โดยสารสกัดจากน้ำของใบหม่อนยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 39-48% และสารสกัดจากแอลกอฮอล์ของใบหม่อนยับยั้งได้ถึง 67-100% ยิ่งกว่านั้นสารสกัดจากแอลกอฮอล์ของใบหม่อนและเปลือกลำต้น มีประสิทธิภาพต่อการลดผลกระทบ (CPE) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผลการศึกษานี้เป็นหลักฐานสนับสนุนความสำคัญของสารชีวภาพจากใบหม่อนและเปลือกลำต้นของต้นหม่อน ต่อการพัฒนายานวัตกรรมจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ครอบคลุมถึงการรักษาอาการแทรกซ้อนและลดปัญหาการดื้อยา