ผักนาโนเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้ว โอกาสดีๆ
ของคนที่กำลังมองหาอาชีพหลัก
หรือธุรกิจเสริม
ที่มีรายได้สูงกับสินค้าสุขภาพมาตราฐานโลกสินค้า
สุขภาพที่ฮิตติดเทรนตอนนี้ และอีกยาวนาน

.
#ผงผัก นวัตกรรมใหม่ในตลาดสุขภาพ
ที่ตอบรับความต้องการด้านความสะดวกและ
#ง่ายกับชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขตัวแทนจำหน่าย บริษัท ไร่สายชล101 จำกัด (แบรนด์ uSmile101)

บริษัท ไร่สายชล101 จำกัด เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียดหากคุณไม่ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่ายอมรับเงื่อนไขหรือตกลงในการสมัครตัวแทนจำหน่าย หากยอมรับและตกลงในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทในการยอมรับเงื่อนไขหรือตกลงในการสมัครตัวแทนจำหน่าย
สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย (ในที่นี้จะเรียกว่า“ตัวแทนจำหน่าย”) ได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้ และได้ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนที่จะสมัครเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง บริษัท ไร่สายชล101 จำกัด (แบรนด์ uSmile101)

1. เอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อได้จัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ และหลังจากทางบริษัทฯได้รับและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะทำการแจ้งและปรับสถานะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน (ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป) และข้อมูลส่วนตัว
1.2 รูปถ่ายหน้าร้าน (หากมี)
1.3 ช่องทางในการจัดจำหน่าย (Website, Facebook, Instagram, อื่นๆ)

2. ที่มาของผลตอบแทน
ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับผลตอบแทนอยู่ช่องทางดังต่อไปนี้
2.1 ตัวแทนจำหน่ายจะได้สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาปลีก
2.2 ตัวแทนจำหน่ายได้รับส่วนลดพิเศษ จากแคมเปญตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามเงื่อนไข
2.3 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไขโดยสามารถนำคะแนนสะสมมาใช้ในการท่องเที่ยวหรือร่วมซื้อสินค้าได้ ตามที่กำหนดไว้

3. ความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย
3.1 ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆสำหรับช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่าย
รวมถึงการนำเสนอหรือการให้ข้อมูลต่อสาธารณะชนเพื่อการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์
3.2 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีของตัวแทนจำหน่ายได้

4.การสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่าย
4.1 หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทฯ หรือแบรนด์มีความเสียหาย เช่น การตั้งราคาขายปลีกต่ำกว่าที่กำหนด การนำชื่อบริษัทฯ หรือแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.2 ตัวแทนจำหน่ายที่มีการดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมที่ร้ายแรง
4.3 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบว่าร้านค้าหรือช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนนั้นไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีการจำหน่าย สินค้าของทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
ตัวแทนจำหน่าย uSmile101
image
ทำธุรกิจ Online ให้สำเร็จ
เริ่มต้นกับ uSmile101
image
มีคอร์สเรียน Online 
สอนเปิดเพจ,ยิง Ads. Facebook
เขียนคอนเทนต์ ทำคลิปวิดีโอ 
และเทคนิคการขายตั้งพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง
image
สะสมยอด แลกของรางวัล
และท่องเที่ยวต่างประเทศ
image
การันตรี 4 รางวัล
จาก ชีวจิต Award2020
image
โรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก
image
ตัวแทนจำหน่าย Dropship
ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า ได้กำไรสูงสุด 30%